Fiskekort

Prislista fiskekort


  • Dygnskort fiske 120kr
  • Årskort 1.000kr
  • Årskort familj 1.500kr
  • Dygnskort premiärdagen 120kr


Barn under 14 år fiskar gratis i sällskap med vuxen på dennes kvot

Betalning av avgift

Fiskekort kan lösas via OKQ8 Norrfjärden eller på plats vid sjön.

Swish

När du betalar med swish ska du skriva en swishlapp och lägga i betallådan vid södra sidan av sjön alternativt vid parkeringen vid Tranuträskvägen.


Swishnummer 123 464 13 12

Skriv i meddelandefältet vad du betalar för samt namn tid och datum enligt nedanstående exempel.


FK (fiskekort) B (hyra av båt) C (campingplats)

exempel dygnskort fiske: FK, Anders Andersson, 09,00 8/7


Vid lösen av årskort finns möjlighet att få fiskekortet på papper. Kontakta bevakare vid sjön alternativt kontakta föreningen via mejl eller telefon.


Kontant

Vid betallådorna finns kuvert där du noterar vad du betalar för samt namn tid och datum. Lägg därefter pengarna i kuvertet och stoppa ned i betallådan.