Fiskeregler

Fiskeregler


Regler och bestämmelser är tagna för att bevara och ha ett bra fiskebestånd i sjön. Vi jobbar aktivt för att du ska ha ett bra fiske nu och i framtiden.


 • Fiskekortet är personligt och ska medföras vid fiske
 • Vid kontroll av avgifter ska inbetalning med swish kunna visas upp
 • Avgifter utan datum är ogiltiga
 • Fiskaren ska ha fiskekortet nära till hands för att lätt kunna visa det på tillsynsmans anmodan


 • 2 handredskap/person
 • Fiskespön får ej lämnas utan uppsikt
 • Max 4 ädelfiskar/dygn och kort
 • Barn under 14 år fiskar gratis i sällskap av vuxen på dennes kvot


 • Båt och flytring får användas
 • Öppet för fiske både sommar och vinter. Vissa perioder är sjön stängd för fiske, se särskild info
 • Trollingfiske med motor är tillåtet i Holsträsket, visa hänsyn till personer som fiskar från land


 • Separata regler förekommer vid fiskepremiärer
 • Nät och fast redskap är förbjudet att fiska med
 • Endast handredskap är tillåtna att fiska med


Vid misskötsel av reglerna riskerar du att polisanmälas, tillfälligt avhysas från sjön av tillsynsman samt eventuell avstängning från framtida fiske i sjön