Om oss

Norrfjärdens fiskevårdsförening


Föreningen bildades 1952 och de sjöar som ingår är Holsträsket, Harrträsket, Tranuträsk, Lill-Tranuträsk samt Harrbäcksavan. Holsträsket är den största sjön med en area på hela 170 ha vilket är ungefär lika stort som 300 fotbollsplaner. Harrträsket som är belägen nedströms är 110 ha.

Under 1800-talet nyttjades Holsträskets dåvarande utloppsbäck för att driva ett sågverk. Sågverket upphörde med sin verksamhet i slutet av århundrandet men vid Harrträsket fanns det kvar ett sågverk och en kvarn som krävde mer vatten. För att lösa vattenförsörjningen stängde man den befintliga utloppsbäcken och grävde en ny ner till Harrträsket.I Holsträsket inplanteras årligen ca 3,6 ton fisk. I huvudsak regnbåge och öring. Vid enstaka tillfällen planeras även röding och harr. I sjön finns även ett naturligt bestånd av abborre, sik och gädda.


Vid sjöns södra sida finns en värmestuga med kamin, toalett, vedhus, båt- och kastbryggor, rensbänk samt grillplats. Samtliga är handikappanpassade.