Styrelsen

 

Vice ordförande: Frank Sjöström

Kassör: Monica Åkerström

Sekreterare: Tomas Bäck Tel: 070 66 59 460

Vice sekreterare: Roger Berglund Tel: 070 64 06 936

Ledamot: Jan Brännberg

Ledamot: Per Jonsson

Ledamot: Kjell Lundquist

Ledamot: Anders Ahlkvist Tel: 072 22 27 328

Suppleant: Peter Lindberg

 

Ordförande: Thomas Eriksson Tel: 070 66 16 145

Hej! Det är vi som fixar och donar uppe i Holsträsket.

 

 

Har du några funderingar/frågor eller förslag.

epost: kontakt@norrfjardensfiske.se

tel 070-402 60 66