Styrelsen

Hej! Det är vi som fixar och donar uppe i Holsträsket.Ordförande:             Frank Sjöström          Tel: 070 25 89 720

Vice Ordförande     Thomas Eriksson

Kassör:                      Monica Åkerström

Sekreterare:             Kjell Lundquist               

Vice sekreterare:     Roger Berglund         Tel: 070 64 06 936

Hemsida,Facebook Tomas Bäck                Tel: 070 66 59 460

Ledamot:                  Jan Brännberg

Ledamot:                  Per Jonsson

Ledamot:                  Kjell Lundquist

Ledamot:                  Anders Ahlkvist          Tel: 072 22 27 328

Suppleant:               Peter Lindberg

Suppleant:               Magnus CleveHar du några funderingar/frågor eller förslag.

epost: kontakt@norrfjardensfiske.se

tel 070-402 60 66


Har du några fina bilder att dela med dig så maila eller skicka ett sms direkt till Tomas Bäck på 070-66 59 460