Styrelsen

Hej! Det är vi som fixar och donar uppe i Holsträsket.

 

 

Ordförande: Frank Sjöström Tel: 070 25 89 720

Vice Ordförande Thomas Eriksson

Kassör: Monica Åkerström

Sekreterare: Kjell Lundquist

Vice sekreterare: Roger Berglund Tel: 070 64 06 936

Hemsida,Facebook Tomas Bäck Tel: 070 66 59 460

Ledamot: Jan Brännberg

Ledamot: Per Jonsson

Ledamot: Kjell Lundquist

Ledamot: Anders Ahlkvist Tel: 072 22 27 328

Suppleant: Peter Lindberg

Suppleant: Magnus Cleve

 

 

Har du några funderingar/frågor eller förslag.

epost: kontakt@norrfjardensfiske.se

tel 070-402 60 66

 

Har du några fina bilder att dela med dig så maila eller skicka ett sms direkt till Tomas Bäck på 070-66 59 460