Regler

Regler


Reglerna och bestämelser som är tagna, är för att bevara och ha ett bra fiskebestånd i sjön. Vi jobbar aktivt för att du ska ha ett bra fiske även i framtiden.


 • Fiskekortet är personligt och ska medföljas vid fiske.
 • Vid kontroll av avgifter, ska inbetalning med swish kunna uppvisas.
 • Avgifter utan datum är ogiltiga.
 • Fiskaren ska ha fiskekortet nära tillhands för att lätt kunna visa det på tillsynsmans anmodan.


 • 2 handredskap/person.
 • Fiskespön får ej lämnas utan uppsikt.
 • Max 4 ädelfiskar/dygn och kort.
 • Barn under 14 år fiskar gratis i sällskap med vuxen på dennes kvot.


 • Båt och flytring får användas.
 • Öppet för fiske både sommar och vinter. Vissa perioder är sjön stängd för fiske, se info.
 • Trollingfiske med motor tillåtet i Holsträsket, ta hänsyn till personer som fiskar  från land.


 • Separata bestämmelser vid fiskepremiärer.
 • Nät och fasta redskap är förbjudet att fiska med!
 • Endast handredskap är tillåtna att fiska med.


Fiskereglerna gäller enligt svensk lag medan andra är lokala regler.


Vid misskötsel av reglerna riskerar du att polisanmälas, tillfälligt avhysas från sjön av tillsyningsman, eventuellt avstängning från sjön.


Vi i styrelsen jobbar för att du ska få en härlig uplevelse och vistelse i Holsträsket. Har du ideer och förslag som kan förbättra vistelsen i Holsträsket, hör gärna av dig!


Mvh Styrelsen