Om

Norrfjärdens Fiskevårdsförening bildades 1952, de sjöar som ingår i föreningen är bl a Holsträsket vilken är den största sjön på 170 ha (ca 300 fotbollsplaner). Harrträsket, belägen nerströms är 110 ha. Därtill ingår även Tranuträsk, Lill-Tranuträsk samt Harrbäcksavan. Vattnet från Holsträskets dåvarande utloppsbäck nyttjades under del av 1800-talet för att driva ett sågverk. I slutet av århundradet upphörde verksamheten, då fanns ett sågverk och en kvarn vid Harrträsk. Där erfordrades mer vatten varför man stängde befintlig utloppsbäck och grävde en ny ner till Harrträsket. I Holsträsket inplanteras årligen ca: 3,6 ton fisk, i huvudsak Regnbågslax och Öring samt Röding och Harr. Där finns även ett naturligt bestånd av abborre, sik och gädda. Vid sjöns södra sida finns stuga med kamin, toalett, vedhus, båt- och kastbryggor samt grillplats samtliga är handikappanpassade. Där finns även båtar att hyra. Vid stugan finns även plats för uppställning av husvagnar. Runt sjön finns flera kastbryggor och grillplatser, vissa med vindskydd. Harrträsket är den sjö vi arbetar med för att få fram ett större bestånd av abborre och gädda. God fiskelycka!